ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ : ไฟล์ประกาศ.pdf (8 downloads )