ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

1. ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกเกิด จำนวน 1 เครื่อง

2. เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์สำหรับตรวจเด็กแฝด จำนวน 1 เครื่อง

3. เครื่องดูดสูญญากาศช่วยคลอด จำนวน 1 เครื่อง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ : ไฟล์ประกาศ.pdf (8 downloads )