ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

1 รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพ รองรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (Advanced Life Support Unit : ALS) จำนวน 1 คัน

รายละเอียดตามเอกสารแนบ : ไฟล์ประกาศ.pdf (6 downloads )