เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  1. ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง จำนวน 1 รายการ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ : ไฟล์ประกาศ.pdf (28 downloads )