🆕 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับข้าราชการ หลายอัตรา

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับข้าราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฎิบัติงาน เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฎิบัติงาน

นักรังสิการแพทย์ปฎิบัติการ นักกายภาพบำบัดปฎิบัติการ แพทย์แผนไทยปฎิบัติการ และพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ตามเอกสารแนบ

ประกาศรับสมัคร.pdf (7816 downloads )