ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 60 กิโลวัตต์ พร้อมตติดตั้ง

ประกาศจังหวัดนราธิวาส ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 60 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมูโนะ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ขายทอดตลาดพัสดุ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่องขายทอดตลาด ด้วยจังหนราธิวาส โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะขายทอตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 36 รายการ 163 ชิ้น โดยมีรายละเอียดและข้อกำหนดตามเอกสารแนม

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๖๐ กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการ จัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๖๐ กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงโถงกลางชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการ ปรับปรุงโถงกลางชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตามเอกสารแนบ  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงชานพักและทางเดินชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงชานพักและทางเดินชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ :

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้)

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก ——————————————————————– ตามที่ จังหวัดนราธิวาส โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก นั้น จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ โรงพยาบาลตากใบ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ รายการ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ โรงพยาบาลตากใบ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบ