ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมูโนะ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 รายการ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมูโนะ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ —>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงโถงกลาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงโถงกลาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 60 กิโลวัตต์ พร้อมตติดตั้ง

ประกาศจังหวัดนราธิวาส ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 60 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมูโนะ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ขายทอดตลาดพัสดุ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่องขายทอดตลาด ด้วยจังหนราธิวาส โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะขายทอตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 36 รายการ 163 ชิ้น โดยมีรายละเอียดและข้อกำหนดตามเอกสารแนม

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๖๐ กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการ จัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๖๐ กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงโถงกลางชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการ ปรับปรุงโถงกลางชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตามเอกสารแนบ  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงชานพักและทางเดินชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงชานพักและทางเดินชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ :