ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตามเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์.pdf (2314 downloads )