กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

ประชุมคณะกรรมการปฐมภูมิ

วันที่ 11 เมษายน 2566 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดนราธิวาส เพื่อร่วมวางแผนในการขับเคลื่อนงาน และติดตามผลการดำเนินงานในระบบสุขภาพปฐมภูมิ โดยมี นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระบารมี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส